Home

Personalsekretess

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt Etikett: personalsekretess Kränkningar på jobbet var hemliga Att en viss identifierbar person upplevt sig utsatt för kränkande särbehandling, och de närmare redogörelserna för sådana händelser, får typiskt sett anses innebära men för de inblandade om uppgifterna skulle röjas Personalsekretess Uppgifter om anställda hos Stockholms universitet är i mycket stor utsträckning offentliga. Som utgångspunkt är flertalet uppgifter i personalakterna offentliga, exempelvis uppgift om anställdas hemadress, hemtelefon, uppgift om lön, meritförteckning, inlämnade betyg m.m. Det finns dock vissa typer av uppgifter som under vissa omständigheter går att hemlighålla Personalsekretess gäller såväl arbetsgivare som fackliga förtroendemän. För att förebygga och veta hur sexuella trakasserier ska hanteras när de uppkommer bör det finnas ett handlingsprogram att gå efter. - Det finns inte två likadana arbetsplatser och åtgärderna måste anpassas efter de lokala förutsättningarna Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 94 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef

Tystnadsplikt och sekretess - 1177 Vårdguide

 1. endehandläggning 9 Om det är oklart vad den enskilde vill, be om ett förtydligande och gör en tjänsteanteckning om detta (se mer om tjänsteanteckningar i senare avsnitt)
 2. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med.
 3. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER. 1 kap. Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar
 4. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten

1 Lagrådsremiss Några frågor om offentlighet och sekretess Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 4 maj 2017 Morgan Johansso Kommunal kränkningsanmälan skyddas inte av personalsekretess En kommunal förvaltningschefs mobbningsanmälan mot ett oppositionsråd omfattas inte av sekretess i personalsocial verksamhet enligt 39 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, enligt en dom från Kammarrätten i Sundsvall Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den Det kan vara fråga om att en socialnämnd eller skolstyrelse vid sidan av social— respektive skolsekretessen också haft att hantera personalsekretess (7 kap. 11 å) i myndighetens personalsociala och personaladministrativa verksamhet

Personal på flera äldreboenden i länet har smittats av covid-19. Men det är inget som anhöriga till brukare på boenden informeras om. - Det är inget vi gör, det finns personalsekretess. Etikett: personalsekretess Atbetsmiljöbrister var inte hemliga. En person begärde att få ta del av arbetsmiljöhändelser (lisaanmälningar) kopplade till en viss grupp vid en daglig verksamhet i Umeå kommun. Kommunen lämnade ut handlingarna i avidentifierat skick Hänvisar till personalsekretess. När vi ställer samma fråga till nämndens ordförande Jahja Zeqiraj (S) hänvisar han direkt till personalsekretessen, att man inte uttalar sig om personalfrågor. - Det jag kan bekräfta är att vi haft möten en tid och det som uttalats på möten är personalsekretess Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade den 23 mars 2015 sitt betänkande En kommunallag för framtiden. till regeringen... Etiketter: disciplinärende, kommun, personalakt, personalärende, personalsekretess Detta ämne har 10 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 1 år, 10 månader sedan av Klasse . Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt

personalsekretess - Allmän handlin

Title: Microsoft PowerPoint - Bilder 4-5 april LB Author: Lars Created Date: 3/31/2017 8:37:37 A - Det finns olika skäl till det, vilket jag inte kan gå närmare in på, på grund av personalsekretess. Rekrytering har pågått under hösten och jag har förhoppning om att vi har fulltalig personalstyrka i början av nästa år. Enligt henne är man medveten om att det finns vissa brister på boende och arbetar med att förbättra dessa Länsstyrelsen har med hänvisning till personalsekretess beslutat att inte lämna ut namnen. Vägspärrar. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut: Vid tidigare skyddsjakter har det förekommit att enskilda vistats i jaktområdet i syfte att med olika medel störa jakten

Det hänvisades till personalsekretess. Det är bra att sekretessen hålls högt, men man kan ju säga något om HUR man jobbar med en sådan här sak - åtminstone i generella ordalag. Som ledamot av kyrkofullmäktige och ordförande i ett församlingskyrkoråd hade jag ju själv ett stort ansvar gentemot kyrkans medlemmar, de som röstat på mig, och mot de anställda Samtidigt som tusentals människor sökte efter den försvunna Wilma Andersson i Uddevalla gick den nu mordåtalade pojkvännen till jobbet vid hemtjänsten som vanligt. Flera i hans omgivning vittnar nu om en kombination av kyla och avvikande beteende från pojkvännens sida, tiden efter Wilmas försvinnande. - Jag uppfattade att han var orolig för att vi skulle misstänka honom för.

Popularitet. Det finns 491532 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1025756 ord. Det motsvarar att 47 procent av orden är vanligare.. Det finns 9197 ord till som förekommer lika ofta.. Sammanlagt har detta ord hittats 24 gånger av Stora Ordboken.. Det vanligaste ordet förekommer 2041543 gånger oftare i svenska språket Popularitet. Det finns 381134 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1025756 ord. Det motsvarar att 37 procent av orden är vanligare.. Det finns 4872 ord till som förekommer lika ofta.. Sammanlagt har detta ord hittats 41 gånger av Stora Ordboken.. Det vanligaste ordet förekommer 1195049 gånger oftare i svenska språket Nu behöver inte alla delegationsbeslut anmälas. Enligt nuvarande kommunallag ska alla delegationsbeslut anmälas, vilket innebär en administrativ belastning för nämnderna. Det är bland annat denna reglering som förändras i de nya regelverket. I förslaget anges därför att nämnderna själva ska få besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska. Den nämnda informationen utgör inte den typ av uppgifter som skyddas av personalsekretess. Detta framgår bland annat av målen 6695-16 (kammarrätten i Stockholm) och 2142-16 (kammarrätten i Göteborg). Det kan dock finnas enskilda uppgifter i avtalen som kan omfattas av sekretess

Sekretessbestämmelser vid Stockholms universitet

En journalist vill se ett avtal som reglerar villkoren för en utköpt kommunal tjänsteman. Kommunen nekar med hänvisning till personalsekretess. Journalisten får hjälp av Offentlighetsjouren (OJ) att överklaga Personaldirektör Per-Olov Strandberg hänvisar till personalsekretess: - Vi brukar inte gå in på skälen för det vi gör. Vi har bedömt att den här personen inte ska jobba hos oss. Det handlar om bemötandefrågor. Fackförbundet Kommunal meddelar att facket inte uttalar sig om medlemmar Personal på flera äldreboenden i länet har smittats av covid-19. Men det är inget som anhöriga till brukare på boenden informeras om. - Det är inget vi gör, det finns personalsekretess, precis som det finns patientsekretess, säger socialchefen Bahman Alami Alamdari i Malung-Sälens kommun Vad det beror på råder det personalsekretess kring och det är inget jag kan gå ut och säga något om. Vill hon göra det när hon blir frisk får hon göra det

Coca-Colas presstalesman Peter Bodor förnekar att omplaceringen är en bestraffning för huvudskyddsombudets fackliga engagemang, och uppger att han inte kan förklara mer på grund av personalsekretess Personalsekretess • Personalsocial och personaladministrativ verksamhet Socialsekretessen inklusive ärenden om • tillstånd till parkering för rörelsehindrade • färdtjänst • alkoholtillstånd enligt alkohollagen • bostadsanpassningsbidrag Skolsekretessen • Förskola och skolbarnomsorg • Allmän och särskild elevvår En journalist vill se ett avtal som reglerar villkoren för en utköpt kommunal tjänsteman. Kommunen nekar med hänvisning till personalsekretess. Journalisten får hjälp av Offentlighetsjouren (OJ) att ö... 15 juni, 201

Den utsatta avgör vad som är kränkande Publik

1- 3 § § OSL (personalsekretess), [Stryk eller lägg till bestämmelser i OSL som är relevanta för tjänsten eller uppdraget. Se . även till att personen tar del av innehållet i de aktuella bestämmelserna o Personalsekretess - vi är medvetna om vikten av att vi följer våra regler om sekrets, både när det gäller kunder och personal o Mobiltelefoner - lägg dem på rätt ställe och se till att de laddas, det här är återigen en fråga som handlar om vår ARBETSMILJÖ • Nyheter o IBIC - Individens behov i centrum 7.1.8 Personalsekretess Uppgifter om anställda hos Stockholms universitet är i mycket stor utsträckning offentliga. Som utgångspunkt är flertalet uppgifter i personalakterna offentliga,. (där personalsekretess gäller enligt kap 39 OSL) kan uppgiften hemlighållas om analysdeltagare kan antas riskera hot och våld om uppgiften lämnas ut. Det bör förtydligas i rapporten att analysdeltagarna inte är involverade i den aktuella händelsen. Utlämnandet ska ske skyndsamt Dela fler sammanfattningar, gamla tentor, föreläsningsanteckningar, lösningar och mer!

Personalsekretess kan vara tillämplig Om det finns skäl att tro att medarbetare ska omplaceras kan den personen i vissa fall skyddas av personalsekretessen. Det är arbetsgivaren som gör bedöm-ningen om en begäran om uppgifter om en anställd ska lämnas ut. Förskolans skyldighet att utreda enligt skollage Personaldirektör Per-Olov Strandberg hänvisar till personalsekretess: - Vi brukar inte gå in på skälen för det vi gör. Vi har bedömt att den här personen inte ska jobba hos oss Hallå all vänner Idag skulle jag vilja ha råd hur NI funderar kring det ämne jag skall ta upp. Vad gäller för personalsekretess....jag menar om man har införsel på lön...kan det ju hända att ens chef får reda på detta....det kan hända exempelvis om chefen kollar ens kvarvarande semesterdagar med lönekontor...då kan det ju lätt halka ur något från lönekontoret.. 2016-09-12 HFD 4329-16 Personalsekretess gällde för uppgifter om personnummer och bostadsadresser till viss personal vid Kammarrätten i Göteborg, sedan en person begärt dessa uppgifter avseende de tjänstemän och jurister som varit inblandade i ett mål där han var klagande

Offentlighet och sekretess! PRAXIS A; PRAXIS B; PRAXIS C; EN ÖVERSIKT; ÖVRIGT; PRAXIS 1 SENASTE NYTT ARBETSFÖRMEDLINGE Klinik/Enhet/Verksamhet/Process Gäller fr.o.m. Kanslienhet 2018 Dokumentansvarig funktion Administrativ chef RIKTLINJE Beslutsdatum Barium-id Sid

Vad det beror på råder det personalsekretess kring och det är inget jag kan gå ut och säga något om. Vill hon göra det när hon blir frisk får hon göra det, sa tingsrättens högsta chef. Personalsekretess och respekt mot de inblandade har gjort att jag har varit återhållsam med kommentarerna i medierna. Men eftersom också generalsekreteraren har klivit fram så är det viktigt att komplettera bilden , säger ärkebiskop Anders Wejryd till KT Jag kan inte berätta mer om uppgifterna då de lyder under personalsekretess, men jag kan säga att de starkt påverkar mitt känsloliv. Kanske förstärktes mina känslor då jag i tisdags morse fick besked om att en lumparkompis avlidet. Vi hängde i hop mellan 1978 och 1985 - I princip är sådant här material offentligt, även om personalsekretess i församlingar kan begränsa öppenheten även för biskopen. I den här visitationen kommer vi på stiftskansliet dels att använda vår egen kunskap men också ta in expertis utifrån Delar av den nya kommunallagen är redan i kraft. Men de stora förändringarna kommer att märkas först i juni 2017, när lagen börjar gälla i sin helhet. Den nya kommunallagen flyttar fram kommunalvalet med ett halvt år. Nästa kommunalval hålls i april 2017. - Vi borde egentligen ha haft kommunalaval i oktober 2016, men nu [

Arbetsledningsrätt, lojalitetsplikt och arbetsplikt Ledarn

Jag är skyldig att hålla personalsekretess, säger hon. Du är ju arbetsledare, hur ser du på att så många inte vill arbeta kvar? - Det finns skäl för alla som slutar, men jag kan inte gå in på det på grund av personalsekretess Även tingsrättens högsta chef, Eva Wendel Rosberg, sa att Nebelius blivit sjukskriven och att det råder personalsekretess kring fallet. Sydsvenskan skriver i dag att den verkliga anledningen till Nebelius plötsliga sorti beror på hot och att hon på råd av polisens personsäkerhetsgrupp valt att inte fortsätta med målet Kommunen nekar med hänvisning till personalsekretess. Journalisten får hjälp av... Offentlighetsjouren tipsar på Gräv17. På Grävseminariet 2017 gav Mats Amnell deltagarna ett par konkreta tips om hur man kan göra när myndigheter inte vill lämna ut allmänna handlingar.

2017-12-21 Dnr 2.5.1-4399-2017 Lars Bjuvenmark Arkivarie Juridiska avdelningen 0104534045 xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Beslut om arkivredovisning för Statens institutionsstyrelse Härmed beslutas om en ny arkivredovisning för Statens institutionsstyrelse i enlighet med bilaga https://www.allmanhandling.se/ https://www.allmanhandling.se/handlingsoffentlighet/ https://www.allmanhandling.se/handlingsoffentlighet/vad-.. De förstår inte hur det påverkar Epilepsiföreningen menar att Borlänge kommun är okunniga när de nekar drabbade ledsagning

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2007-03-21 1 Plats och tid Plenisalen 2007-03-21 kl. 13.00 - 16.30. Ajournering: 14.00-14.15, 15.00-15.05 Beslutande Lilian Stenqvist (s) ordförande Mikael Ericsson (s Präster och andra anställda flyr från Skarpnäcks församling. Orsaken är mobbning, uppger flera anställda. Förra veckan lämnades 17 anmälningar in till ledningsgruppen. Alla anonymt. - Alla är rädda, säger en person Redan nu har man fällt en testbomb - och explosionen har haft väldigt god verkan, säger räddningschef Johan Szymanski Nog var det ett mediedrev Detta är den tredje och sista delen av Evangeliums intervju med biskopen i Visby, Sven-Bernhard Fast, som gjordes i början av sommaren 2015 som en uppföljning efter vårens händelser i stiftet Lämna ut uppgifter om anställda. Om uppgifterna kan antas skada dig eller någon av dina närstående omfattas de av sekretessen och ska inte lämnas ut

Hfd 2014 ref. 47 HFD 2014:37 lagen.n . 2014-06-11 Målnummer 6146-12 Lagrum 4 kap. 1 §, 4 §, 5 § och 6 § socialtjänstlagen (2001:453) Litteratur Prop. 1993/94:150, bilaga 11 s. 5 f. prop. 1996/97:124 s. 76 Rättsfall RÅ 1984 2:53 RÅ 1991 ref. 41 RÅ 1987 ref. 174 RÅ 1988 not. 135 RÅ 1995 ref. 70 RÅ 2004 ref. 130 RÅ 2009 ref. 103 HFD 2011 ref. 49 Sökord Socialtjänst AftonbladetNyheter Publicerad: 2010-09-28 Det kriminella nätverket Original Gangsters hänger ut Sverigedemokrater på nätet. Syftet: att få medlemmarna att hoppa av Jämtlands län resmål Turism i Jämtlands län 2020 - Jämtlands län fakta . Jämtlands län, Jämtland and Härjedalen Turism: Tripadvisor har 21 158 recensioner och artiklar om Jämtlands län resor av turism Jämtlands län (sydsamiska: Jiemthen Leene) är ett län i Sverige, det vill säga ett statligt förvaltningsområde, som omfattar huvuddelen av landskapen Jämtland och Härjedalen. Kan jury korsord Korsordsor . Här kan du söka efter ord till ditt korsord. Ange de bokstäver du har, och sätt en punkt eller annat tecken för varje okänd bokstav Korsord och Alfapetfantaster

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Lagen

1 /79 Samtliga nämnder/styrelser Ny lagstiftning om tystnadsplikt! Förstärkt skydd för förföljda personer Förstärkt skydd för särskilt känsliga uppgifter Ökade möjligheter att polisanmäla brott En heltäckande dag om skyldigheten att skydda enskilda personuppgifter Diarieföring - Alfresco - Västra Götalandsregione - Han har ju jobbat efteråt, han har ju jobbat några pass, säger pojkvännens chef till GT men hänvisar i övrigt till personalsekretess och det som är offentligt i förundersökningen. En kollega berättar hur hon såg honom utanför jobbet under måndagen, men att han inte stannade och pratade med henne som han brukade göra Handbok i sekretessfrågor inom Kriminalvården 2011:1 1(107) Datum Vårt diarienummer Kriminalvårdens handböcker 2011:1 Beslutad av generaldirektören den 10 januari Huvudkontoret Postadres

SVT Nyheter Dalarna, Falun. Gefällt 22.596 Mal. Lokala nyheter från Dalarna TV-sändningar: Morgon: 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 och 09.05 Vardagkvällar.. Vem vill du hylla på Internationella kvinnodagen? Klicka gärna in och skriv några rader om din hjältinna i vårt direktflöde SVT Nyheter Dalarna, Falun. 22 mil Me gusta. Lokala nyheter från Dalarna TV-sändningar: Morgon: 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 och 09.05 Vardagkvällar..

Video: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk

 • Zahnmedizinische fachangestellte gehalt netto.
 • Lucy pargeter.
 • Holmens pappersbruk norrköping.
 • Modern family staffel 7 sky.
 • Jordbävning sverige 2015.
 • Västervik dialekt youtube.
 • Bascombo.
 • Bokföring företagsekonomi 2.
 • Katolsk fader padre.
 • Galle talesman.
 • Stödtecken.
 • Burger king barkarby.
 • Afghanistans ambassad besöksadress öppettider.
 • Cnc operatör utbildning västerås.
 • Grinda stugby.
 • 4 säsonger kista.
 • Ta av dig skorna låt.
 • Hittar inte bluetooth enhet iphone.
 • Efterklok spel.
 • Ragnar lothbrok.
 • Vilken hjärnhalva är dominant test.
 • Ernest hemingway quotes.
 • Symtom när ägget blir befruktat.
 • Isbärighet.
 • Antibiotika danmark receptfritt.
 • Fina citat på engelska om vänskap.
 • Hemnet vemdalsskalet.
 • Djupverkan.
 • Köpa brevduvor.
 • Blackpink lisa.
 • Fluffigt täcke.
 • Magväska herr.
 • Hudson bay company tv series.
 • Allt i bil alla bolag.
 • Texaco skylt.
 • Matematik sånger förskolan.
 • Führerschein kanada umschreiben.
 • En sån här chans får man bara en gång i livet gif.
 • Reell kompetens personligt brev.
 • Hip hop gießen.
 • Facebook personen suchen ohne anmeldung.