Home

Osant intygande straffskala

Osant intygande - Wikipedi

 1. Osant intygande är en brottsrubricering i svenska Brottsbalken för handlingen att i skriftligt dokument eller intyg ge osanna uppgifter om egen eller annans identitet eller andra falska uppgifter i avtal och dylikt. [1] Det osanna intygandet döms till följd av den fara det falska beviset utgör, till böter eller fängelse i högst sex månader, såvitt inte den som begått brottet.
 2. Vad gäller *osant intygande* stadgas i 15:11 BrB att straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Är intygandet att anse som grovt kan fängelse i upp till två år dömas ut. För att mer specifikt kunna ange vilken påföljd som kommer dömas ut måste omständigheterna i det enskilda fallet noggrant granskas
 3. Osant intygande Ett brott som innebär att någon i ett intyg eller något annat dokument skriftligt lämnar en osann uppgift om sin egen identitet eller om någon annan. Som osant intygande räknas också att någon upprättar ett falskt dokument om avtal eller liknande
 4. Som osant intygande räknas också att någon upprättar ett falskt dokument om avtal eller liknande. Grov urkundsförfalskning Ett brott som innebär att någon skriver en annan persons namn, använder en annan persons namnteckning eller på annat sätt framställer falsk urkund eller ändrar/fyller ut äkta urkund

Urkundsförfalskning, osant intygande m.m. 2015-01-24 i Övriga brott. FRÅGA Hej Jag och en kompis gjorde en dum sak för 2 år sedan, då jag gick in på en av trafikverkets lokaler för att skriva teoriprovet (körkort) åt honom. I samband med detta använde jag hans pass Hem / Ordlista / Osant intygande. 27 januari, 2014 Osant intygande. Ett brott som innebär att någon i ett intyg eller något annat dokument skriftligt lämnar en osann uppgift om sin egen identitet eller om någon annan. Som osant intygande räknas också att någon upprättar ett falskt dokument om avtal eller liknande Alla tre är misstänkta för grovt osant intygande. En av dem, en 54-årig kvinna skriven i norra Göteborg, är dessutom misstänkt för grovt bidragsbrott. De båda yngre kvinnorna, en 37-åring bosatt i centrala Göteborg och en 21-åring som bor utanför Göteborg, är även misstänkta för medhjälp till grovt bidragsbrott RH 2005:51: Två personer har medverkat som bud och vittnen vid budröstning trots att förutsättningar härför inte förelegat enligt vallagen (1997:157).Fråga om ansvar för otillbörligt verkande vid röstning. Även fråga om ansvar för osant intygande. NJA 1996 s. 63: Undertecknande med annans namn av formulär för beställning av identitetskort har ansetts utgöra. Osant intygande straffskala. Även fråga om ansvar för osant intygande.NJA 2005 s. 833: Osant intygande enligt 15 kap. 11 § brottsbalken som skett mot vederlag har ansetts kunna utgöra förbrott till penninghäleri I paragrafen straffbeläggs grovt rån samt ges besked om tillämplig straffskala och de omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet ska anses vara.

Förtal /osant intygande - Ärekränkning, 5 kap

NJA 1996 s. 63: Undertecknande med annans namn av formulär för beställning av identitetskort har ansetts utgöra urkundsförfalskning och inte osant intygande. 14 kap 1 § BrB.Med hänsyn till att brotten begåtts av personer som varit 16 resp 17 år gamla har påföljden med tillämpning av 29 kap 7 § BrB bestämts till dagsböter Urkundsförfalskning och osant intygande — slutreplik Det gläder mig mycket att justitierådet Nils Mannerfelt i ett genmäle (SvJT 1975 s. 557 f) tagit upp det i min artikel behandlade rättsfallet och kommenterat detta till ytterligare belysning av däri uppkommande rätts frågor. Genmälet ger mig till en början anledning att påpeka att jag i likhet med Mannerfelt anser den okändes. Skandalen som tvingade Mona Sahlin att avgå som regeringens nationella samordnare blir allt allvarligare. Expressen kan i dag avslöja att Sahlin skrivit ännu ett falskt löneintyg åt sin före detta livvakt. Också i detta intyg överdriver Sahlin livvaktens statliga lön och påstår att hon betalar honom en lön på tiotusentals kronor i månaden av privata pengar - trots att hon under.

Osant intygande - Åklagarmyndighete

Gränsdragningsproblemet urkundsförfalskning—osant intygande i ny belysning. Högsta domstolen avdömde den 6 oktober 1972 ett mål (NJA 1972 B 23), som är av intresse för förståelsen av brottsbalksstadgandet om urkundsför falskning och åtskillnaden mellan detta brott och det problematiska osant intygande. Inte så att domen löser hithörande problem på ett prejudice rande sätt. Om mened, falskt tal, bevisfrvanskning, osann frskran, missbruk av urkun Här förfalskar SD:s partiledning - med partiledaren Jimmie Åkesson och talmannen Björn Söder i spetsen - bolagshandlingar. Expressen kan nu avslöja hur SD-topparna hittade på en bolagsstämma och ljög i dokument för att slippa problem med myndigheterna. Agerandet kan vara brottsligt. - Det skulle kunna vara fråga om ett osant intygande, säger Peter Källenfors, chefsjurist på.

Åtal för grov urkundsförfalskning och grovt osant intygande

 1. . Min sida Finns på Min sida Dela Uppdaterat torsdag 4 juni kl 04.44 Publicerat onsdag 3 juni kl 10.25 De.
 2. Mona Sahlin erkänner sig skyldig till brott i samband med att hon skrev ett falskt intyg till sin tidigare livvakt uppger hennes advokat Claes Borgström för Aftonbladet. - Hon erkänner och i.
 3. Den delgivningsman som stått åtalad misstänkt för grovt osant intygande friades har friats av Gotlands tingsrätt. Rätten anser däremot att hans agerande.

Tre anställda vid polisens arrest i Eskilstuna misstänks för tjänstefel och osant intygande. Enligt polisen är de anställda inte tagna ur tjänst utan arbetar som vanligt osant intygande. osant intygande, menedsbrott som består i att i intyg eller annan (11 av 65 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse

Osant intygande. Osant intygande är en brottsrubricering i svenska Brottsbalken för handlingen att i skriftligt dokument eller intyg ge osanna uppgifter om egen eller annans identitet eller andra falska uppgifter i avtal och dylikt. Ny!!: Brottsbalken och Osant intygande · Se mer » Otillåtet förfarande med pornografisk bil Nu erkänner Mona Sahlin att hon gjort sig skyldig till brott i samband med att hon skrev ett osant intyg till sin tidigare livvakt. Det uppger hennes advokat Claes Borgström till Dagens Nyheter

Jimmie Åkesson är nere i Turkiet och delar ut flygblad till migranter som säger att Sverige är fullt vilket Samhällsnytt var först att rapportera om. Nu har han anmälts av advokaten Behrang Eslami för osant intygande. Men Åkessons advokat att anmälan saknar grund och en grundlös anmälan kan utgöra brott. Det var igår som Samhällsnytt [ Osant intygande Kategori: Lag, författning, föreskrift 11 § Den som i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem han eller hon är eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader

Urkundsförfalskning, osant intygande m

Osant intygande Allt om Juridi

grovt osant intygande Petterssons gör Sverige lagom

osant intygande Foto: Monika Steczkó . Åklagare i Uppsala utreder just nu misstänka förfalskade arbetsgivarintyg som använts när personer sökt bostad. Misstanke om förfalskade intyg i bostadsjakten . Uppsala. Gärningsbeskrivning. Åklagarens gärningsbeskrivning löd: 1.6 Osant intygande (X) X har i egenskap av revisor i dåvarande Y AB den 4 september 1991 i - lämnat en revisionsberättelse för bolaget avseende räkenskapsåret 1990 utan anmärkningar på räkenskapernas skick trots att Han har bestritt ansvar för grovt tagande av muta och grovt osant intygande samt förnekat brott i övrigt. Döms till fängelse Den andre provledaren, som är i 50-årsåldern, döms dock till fängelse i 1,5 år samt att han förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge 40.000 kronor till staten Hej! Nej, upphandlande myndigheter kan inte ställa upp ett generellt krav om att en sanningsförsäkran ska ges in direkt med anbudet eller anbudsansökan eftersom det skulle omöjliggöra för en leverantör att använda sin rättighet att lämna in en egenförsäkran som preliminärt intygande avseende uteslutningsgrunderna, kvalificeringskraven och eventuella begränsningskriterier

osant intygande. osant intygande. Hoppa till innehåll. Sök efter: Publicerad den 12 februari, 2017 av osantintygande. Galleri Gallera. Står inne på toaletten och smuttar på lite Champagne, ser mig i spegeln och chockas av hur bra botoxet sitter i kinder och läppar Exakt24 kan nu avslöja att advokaten Behrang Eslami, som igår polisanmälde Jimmie Åkesson, är aktiv i Socialdemokraterna och sitter i styrelsen för en S-förening i Stockholm. Eslami anmälde Åkesson för osant intygande efter att SD-ledaren han delat ut flygblad till illegala migranter med uppmaningen Sverige är fullt. Kom inte till oss Intyg om anställning Härmed intygas att nedanstående person innehar en anställning hos oss. _____ Nam

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), näringsminister Ibrahim Baylan (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 10:40: Politik i bokhyllan: Makt Lös.Mona Sahlin drog sig undan offentligheten när det avslöjades att hon gjort sig skyldig till osant intygande, men nu träder hon fram Advokaten Behrang Eslami har polisanmält SD-ledaren Jimmie Åkesson för osant intygande, rapporterar Aftonbladet. Anmälan rör partiledarens agerande vid grekisk-turkiska gränsen under onsdagen. Åkesson delade ut flygblad där det står Sverige är fullt och dessa är signerade Svenska folket och Sverigedemokraterna Mona Sahlin har delgivits misstanke om osant intygande i tre fall och brottsrubriceringen för livvakten är brukande av osann urkund. De båda har i dag tilldelats offentliga försvarare och blivit förhörda. Förhöret med Sahlin pågick i två timmar, enligt Håkan Roswall, chefsåklagare vid särskilda åklagarkammaren Mona Sahlin, styrelseledamot i den åsiktsregistrerande organisationen Expo och mellan 2014 och 2016 regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism fick år 2016 abrupt sluta efter en skandal med falska intyg.. Hon blev då påkommen med att ha undertecknat falska löneintyg åt sin livvakt. Genom intygen fick livvakten möjlighet att köpa sig en bostadsrätt för tio. Det hela rubriceras som osant intygande. Bild: Fredrik Sandberg / TT Utgav sig för att vara chef på kompisens CV - och blev påkommen. Göteborg I mitten på februari.

Osant intygande lagen

Fängelse kan vänta för Mona Sahlin Publicerad 5 maj 2016 kl 08.57. Inrikes. Stiftelsen Expos högprofilerade styrelseledamot Mona Sahlin riskerar nu upp till två års fängelse för grovt osant intygande, sedan det framkommit att hon skrivit ut ett intyg med falska inkomstuppgifter åt en anställd som ville köpa en lyxlägenhet i Saltsjöbaden osant intygande. Hoppa till innehåll. Sök efter: Publicerad den 14 februari, 2017 av osantintygande. CHARLIE MIN VÄN! Klockan var knappt morgon , jag stod och målade nere i Gallerian, och det knackade på dörren! Jag vill ogärna tala med någon så tidigt, men knackningarna fortsatte och jag la motvilligt ifrån mig penslarna och öppnade

Mona Sahlin misstänks för osant intygande, bland annat för att ha hävdat att livvakten haft en högre inkomst än vad som var fallet. Livvakten fick intyget när han skulle köpa en lägenhet Ett intyg som användes när medarbetaren köpte dyr bostad - trots att den riktiga lönen bara var 43 000 kronor. En förundersökning om osant intygande alternativt grovt osant intygande inleddes Preskriptionstiden för osant intygande är två år men fem år om det anses grovt, skriver tidningen som sökt Jimmie Åkesson utan framgång F.d polis Michael Lundh: Vi ljög inför internutredarna och vittnade falskt inför domstolen. olaga frihetsberövande och osant intygande gång på gång osant intygande/falskt intygande som Försäkringskassan bevisligen använt sig av för att. Engelsk översättning av 'intyga' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Handlar om ett osant intygande En av orsakerna som gjorde att Eslami tog upp telefonen var just signeringen på flygbladen och han hävdar att Åkesson far med osanna uppgifter

Haparanda tingsrätt dömde en provledare i 55-årsåldern till fängelse i ett år och sex månader för grovt tagande av muta osant intygande. Men från och med nu kommer det att klassas som osant intygande. Två revisorer är åtalade misstänkta för grovt osant intygande, medan Victor Muller åtalats för grovt svindleri Mona Sahlin gav fyra decennier av sitt liv till politiken. Ingen politiker har hörts, synts och kommit tillbaka på samma sätt som hon. Men när hon under stort tumult avgick som Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism 2016 - efter att hon gjort sig skyldig till osant intygande - var hennes tid vid makten över Osant intygande och badrumseländet By Carina 12 december, 2011 12 december, 2011 Livet i Gökboet, Övrigt. Detta blir en never ending story verkar det som Saab Automobiles tidigare vd Jan Åke Jonsson och bolagets tidigare chefsjurist Kristina Geers åtalas vid Vänersborgs tingsrätt. Åtalet mot Jonsson gäller grovt osant intygande och mot Geers.

Åklagaren har beslutat att utfärda strafförelägganden mot Mona Sahlin och hennes före detta livvakt för att ha använt falska intyg under Sahlins tid som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.. Mona Sahlin får strafföreläggande för osant intygande, medan livvakten får det för brukande av osann urkund. De har erkänt bägge två och den utredningen vi har bekräftar. Mona Sahlin gav fyra decennier av sitt liv till politiken. Ingen politiker har hörts, synts och kommit tillbaka på samma sätt som hon. Men när hon under stort tumult avgick som Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism 2016 - efter att hon gjort sig skyldig till osant intygande - var hennes tid vid makten över. Hon jagades av medierna dygnet runt, drog sig undan och blev tyst. Det kan röra sig om osant intygande, urkundsförfalskning och försök till bedrägeri. Detta har visat sig reducera viljan till att lämna in falska uppgifter. Om ni inte har kapacitet att genomföra kontroller själva, anlita en leverantör för kontrollverksamheten

Mona Sahlin fick i maj 2017 strafföreläggande för osant intygande och ålades att betala 80 dagsböter á 590 kronor, 47 200 kronor totalt Nu polisanmäls han för osant intygande av advokaten Behrang Eslami. Exakt24 kunde som första media berätta att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson befinner sig i Grekland och delar ut information, i form av ett flygblad, till de illegala invandrare som försöker storma gränsen och ta sig in i Europa SVERIGE I TV4:s Nyhetsmorgon konstaterar Leif GW Persson att Jimmie Åkesson inte gjorde sig skyldig till brotten osant intygande eller hets mot folkgrupp när han delade ut flygblad i Turkiet. Han tar också upp påståendet att Sverige är fullt - och pekar på Norrlands inland Resten var mestadels eller helt osant. Fyra personer utreds för brukande av osann urkund. Dessa anklagelser är osanna och jag skulle aldrig ha blivit gripen till att börja med, sa han. Haparanda tingsrätt dömde en provledare i 55-årsåldern till fängelse i ett år och sex månader för grovt tagande av muta osant intygande Makt och identitetI artisten Hampus Nessvolds Säg att du älskar mig går sökandet efter den egna identiteten som en röd tråd genom korta existentiella texter, sms-konversationer och fotografier; dagens tomma bekräftelsesamhälle varvas med eufori, kärlek och fester. Mona Sahlin gav fyra decennier av sitt liv till politiken och jagades ständigt av medierna, tills hon 2016 lämnade alla.

Falsterbo Horse Show AB polisanmäler polisen för försök till bedrägeri eller osant intygande i frågan om polisens fakturor rörande kostnader för bevakning av Falsterbo Horse Show evenemanget 2012. För den räkning som Polismyndigheten i Skåne skickat till Falsterbo Horse Show AB, för evenemanget 2012, polisanmäler nu bolaget Polismyndigheten och två enskilda polisbefäl för. Translation for 'intygande' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations à M2013-4579-fysiker-skattebrott-osant intygande READ SVARSSKRIVELSE Sida 1 (3)Riksåklagarens kansli Datum DnrRättsavdelningen 2013-06-25 ÅM 2013/ 4579 Ert datumEr beteckningByråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1512-13 Rotel 06Högsta domstolenBox 2066103 12 STOCKHOLMMK ./. riksåklagaren ang Åklagarmyndigheten har väckt åtal om grovt osant intygande och grovt tagande av muta mot tre personer, som mot betalning ska ha sålt jägarbevis utan att eleven genomfört de delmoment som krävs Transportstyrelsen anmäler gymnasieskola för osant intygande. Foto: Pixabay Av redaktionen den 20 februari 2020 10:30.

Osant Intygande. Nu ska Mona Sahlin berätta sanningen. Får vi äntligen veta sanningen? Nu ska Mona Sahlin ge ut sina memoarer. Kanske hon lättar på förlåten kring livvakten och sexryktena. Mona Sahlin talar ut om misstänkte älskaren. Livvakt och väldigt god vän En före detta advokat som för tio år sedan lämnade Sverige sedan han dömts för penninghäleri är tillbaka i Sverige som juridisk konsult och har nu dömts av hovrätten för bokföringsbrott och osant intygande Denna lapp, svartvit printat vanligt A4 hävdar en medlem i Advokatsamfundet på fullt allvar är en urkund och därför anmält som osant intygande. Massa politiker, inte minst vår kassa regering, skriver och säger en massa saker vi svenskar påstås stå bakom utan att det är osant intygande. Bara ohyfs

Osant intygande straffskala, osant intygande är en

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 201 En Hyltebo åtalas för osant intygande och brott mot livsmedelslagen. Enligt åklagaren har mannen, som är i 70-årsåldern, vid tre tillfällen utfärdat intyg för Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det När ett aktiebolag bildats kan aktierna betalas med apportegendom. I så fall ska ett revisorsintyg bifogas vid registrering hos Bolagsverket. I ett aktuellt fall har hovrätten dömt en revisor för grovt osant intygande i ett sådant intyg. Man menar att revisorn insåg att det han skrev inte var sant. Revisorsnämnden tittade tidigare på fallet men vidtog inte några åtgärder Osant intygande. Mona Sahlin skrev referensbrev åt Alexander Gustafsson - i utbyte mot UFC-biljetter . Ashah Tafari. 26 October, 2016 17:58... Senaste kommentarerna. Kommande events. Cookie Inställningar. MMANYTT | Alla rättigheter reserverade.

Motverka fusk och oegentligheter - SK

Osant intygande. Att exempelvis skriva en frånvarande studiekamrats namn på närvarolistan vid ett obligatoriskt undervisningstillfälle är urkundsförfalskning och skall polisanmälas. Vad händer BROTT Brott Nu erkänner tidigare S-ledaren Mona Sahlin brott i samband med att hon skrev ett osant intyg till sin tidigare livvakt, uppger hennes advokat Claes Borgström för Dagens Nyheter Det torde vara motiverat, att ämbetsman för osant intygande under förhållanden, som skulle göra 25: 1 tillämplig därest ej nämnda lagrum innehölle ett förbehåll för det fall att gärningen är särskilt straffbelagd, kan fällas enligt förevarande paragraf till samma allmänna straff som om 25:l tillämpades Däremot dömde hovrätten företrädarna för grovt osant intygande, grovt bokföringsbrott och bokföringsbrott. Hovrätten sänkte straffet för samtliga till fängelse i tio månader, i stället för drygt två år som tingsrätten hade bestämt, och satte ned tiden för näringsförbudet från fyra och ett halvt till tre år Eftersom de båda provledarna utfärdat oriktiga jägarbevis dömdes de också för grovt osant intygande. Straffmätningsvärdet - efter hänsyn tagen till att båda provledarna riskerade förlora sitt arbete till följd av brottsligheten - bedömdes till ett och ett halvt års fängelse för den provledare som utfärdat flest osanna jägarbevis och ett halvt års fängelse för den andra.

Skadestånd, straff och vite - a

Poliserna åtalades för misshandel och osant intygande Hem › Forum › Nyhetsartiklar › Poliserna åtalades för misshandel och osant intygande Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 8 månader sedan av Lukas Åtalspunkt 6: Osant intygande Andersson har på kvällen/natten den 17 december 2011 (några dagar innan han slutade som VD) förtärt mat och dryck på Invito Ristorante i Sundsvall. Notan om 6.500 kronor lämnades in till Norrvidden (dryck 5.000 och dricks 481 kronor) Mona Sahlin misstänkt för osant intygande. Uppdaterad 2016-09-21 Publicerad 2016-09-21 Foto: Paul Hanse

Plagiat, fusk och störande av verksamheten är inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller Osant intygande I brottsbalkens femtonde kapitel står det: Den som i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem han eller hon är eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader Inlägg om Osant intygande skrivna av elfyma+. I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon När affären med livvakten exploderade inledde åklagaren en förundersökning mot både Mona Sahlin och livvakten. Hon var misstänkt för osant intygande och Hernando Labbé Solinas för brukande av osann urkund. I februari 2017 erkände sig de bägge skyldiga till brott och fick dagsböter Att Mona Sahlin erkänner osant intygande innebär sannolikt slutet på en spektakulär karriär i svensk politik och förvaltning. Göran Eriksson. Publicerad 2017-02-20 16.52. Följ skribent Följer skribent. Stäng. Dela artikeln: Spelet är slut för Sahlin. Facebook Twitter E-post Misstänks för grovt osant intygande. Expressen och Doku ska under mer än en månads tid ha försökt få Abdel Nasser El Nadi att svara på frågor om transaktionerna, utan att lyckas

 • Skin roller bluff.
 • Skatteförvaltningen åland.
 • At prov lathund.
 • Bilolycka norrtälje idag.
 • Mossad training.
 • Svetsförkläde läder.
 • Schäkern bedeutung.
 • Eisenach sehenswürdigkeiten.
 • Vanligaste sällskapshunden.
 • Djur med stora ögon.
 • Klädöverdrag clas ohlson.
 • Nk details göteborg.
 • Whiskey ställ.
 • Jc gränby.
 • Allsång på skansen artister.
 • Åkgräsklippare.
 • Watch sword art online gogoanime.
 • All mountain skidor rea.
 • Skrake hane.
 • Personlig skyddsutrustning direktiv.
 • Colossal squid vs giant squid.
 • Guapa.
 • Min valp skäller på andra hundar.
 • Ferrari california pris.
 • Vermouth usa.
 • Busigt lärande.
 • Helly hansen helly juell hansen.
 • Min valp skäller på andra hundar.
 • Bästa pluggtips.
 • Säkerhetsdörr test.
 • Vw passat variant.
 • Surroundhögtalare bäst i test.
 • Johan kuylenstierna lämnar sei.
 • Flisby öppettider malmö.
 • Kiosk valora.
 • Vattentornet pildammsparken malmö.
 • Vattenlås golvbrunn clas ohlson.
 • Bokio recensioner.
 • Amd grafikkort 2017.
 • Emirates flygplan till thailand.
 • Sänggavel sammet beige.