Home

De pressetiska reglerna

Publicitetsregler Journalistförbunde

Vi har grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet i vårt land, som ett frivilligt etiskt komplement till dessa finns Publicitetsreglerna. De är 17 stycken till antalet och är etiska riktlinjer kring publicering och täcker bland annat in områden som bild och namnpublicering, men också respekt för den personliga integriteten De pressetiska reglerna uppmanar också till korrekta nyheter, inklusive att löpsedlar, rubriker och ingresser ska ha täckning i texten. Uppgifter från exempelvis anonyma källor eller andra tidningar får inte övervärderas utan bör kontrolleras. Illustrationer och bildretuschering får inte används på ett vilseledande sätt De tutar och fabulerar fritt så fort de ser en mörkhyad på bild. Detta skriver Martin Aagård i artikeln Vad hände där i Köln egentligen?. Vad som egentligen hände ska vi inte ta upp här utan vi ska ta upp en stor anledning till varför Traditionell media följer något som kallas de pressetiska reglerna De pressetiska reglerna gäller även för bilder. Bildmontage, retuschering får inte utformas så att det lurar läsaren. Om bilden är förändrad genom montage eller retuschering måste det anges. Hör båda sidor Personer som kritiseras i faktaredovisande delar av din artikel måste ges möjlighet att bemöta kritiken

De pressetiska reglerna är mer lika riktlinjer än lagar till sin kakartär och jag tror att de kommer ha en lång framtid inom mediabranschen. Jag tror dock att det krävs att reglerna utvecklas i samma takt som marknaden för att alltid kännas relevanta och aktuella Aftonbladet är anslutet till Medieombudsmannen och Mediernas etiknämnd och förhåller sig därmed till de pressetiska reglerna.Vill du läsa reglerna i sin helhet, klicka här.Vill du anmäla. Etiska regler för publicistisk verksamhet i någon utöver det som lagen erbjuder. Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd använder de etiska reglerna som hjälp vid bedömningar >> Det här gäller för Utgivarna lämnar nu in begäran till kulturdepartementet om att gå från nuvarande pressetiska systemet till ett nytt.

De tretton yrkesetiska reglerna är tänkta att vara till stöd för dig som journalist i ditt dagliga arbete. De gäller både inne på redaktionen och ute på fältet - och oavsett om du är frilansjournalist eller anställd Låt eleverna läsa igenom reglerna och plocka fram tre av de sjutton punkterna som de tycker är extra viktiga. Sammanställ resultatet för hela klassen och skaffa er en bild av vad eleverna tycker. Om inte eleverna lyfter fram de punkter där allmänintresset nämns så poängtera dessa: 7 De pressetiska reglerna räcker om de följs. Fotnot: Meddelarfriheten innebär att alla anställda muntligen får lämna uppgifter till massmedier för publicering. Offentligt anställda har ett extra skydd, arbetsgivaren får inte undersöka vem som har kontaktat massmedierna Men att läsa de pressetiska reglerna enligt ordalydelsen och lojalt tolka dem utifrån hur de faktiskt är formulerade är inte juridik. Det är det enda sätt man kan använda sig av regler som de pressetiska reglerna om man vill ta dem på allvar. Problemet är att i princip ingen av kritikerna verkar ta reglerna på allvar

Pressetik - Wikipedi

Om Arkitekten - Arkitekten

De viktiga pressetiska reglerna - Polimasare

De pressetiska reglerna finns till för att journalister ska kunna avgöra vad som är okej att skriva och vad som är att gå över gränsen, särskilt när det gäller publiceringar som handlar om enskilda individer. Målet är att ingen ska behöva bli sårad eller utnyttjad av en publicering Gör en gemensam genomgång genom att skriva upp de fem publiceringsavgörandena på tavlan och låta alla grupper redovisa om de anser att det var rätt eller fel. Diskutera sedan hur de har tänkt och vad de valt att plocka fram från de pressetiska reglerna. Sammanställ ert resultat! Möjliga uppföljningsfrågor Jag ska hitta en artikel på internet, hos en tidning, som jag tycker bryter mot publicistiska regler. jag har sökt hela dagen nu. men inte funnit någon,. Någon som kan hjälpa mig att finna någon? Har helt kört fast och vet inte hur jag ska gå till väga. tacksam för hjälp! «

Pressetiska reglerna i korthet Mobile Storie

Samhällsnytt följer inte de pressetiska reglerna. Detta är en anledning till att man inte erhåller presstöd. Bloggen finansieras av donationer. För den som är intresserad av att få inblick i de pressetiska reglerna och därefter kunna dra slutsatsen att Samhällsnytt inte följer de pressetiska reglerna kan läsa om det på PO-PONs. Danskarna uppdaterar de pressetiska reglerna 8 mars, 2013. Danska Journalistförbundet och organisationen Danske Medier moderniserar de etiska reglerna, för att vara i fas med utvecklingen inom medierna. De nuvarande pressetiska reglerna är från 1990 och på grund av det ökade medieutbudet har de två organisationerna beslutat om en. Aftonbladet har fällts av Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit grovt mot de pressetiska reglerna. Det är ovanligt att en tidning fälls för grovt brott mot de etiska reglerna

Robert Aschberg: Ska de pressetiska reglerna skrotas

pressetiska regler - blog

de pressetiska reglerna. 10 maj, 2013. Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Respektera den personliga integriteten. Så lyder en av ru­brikerna i våra Etiska regler för press, TV och radio. I §7 heter det vidare: Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd När jag läser de pressetiska reglerna så står det så här: 10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande. Själv är jag mamma till en son med autism De pressetiska reglerna eller publicitetsreglerna, som de egentligen kallas, är en överenskommelse mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna. Det är Allmänhetens pressombudsman, PO. De pressetiska reglerna syftar till att ge den enskilde ett skydd mot publicitetsskador utöver det som lagen erbjuder. Och under punkt tio handlar det just om härkomst de pressetiska reglerna, är dess signum. Anders Lindberg är ökänd inom denna gren där ett av otaliga exempel är råttan i pizzan där granskning av verkligheten bevisade Lindberg fel beträffande punkt 2. Daniel Swedin är inte mycket bättre då han uppenbarligen till exempel ignorerar punkt 3 i de pressetiska reglerna

Hallands Nyheter ansluter sig till och arbetar efter de pressetiska regler som branschen kommit överens om. De pressetiska reglerna syftar till att ge den enskilde ett skydd mot publicitetsskador utöver det som lagen erbjuder. Reglerna anvisar tidningarna att undvika uppgifter om enskildas privatliv, som saknar uppenbart allmänintresse Här kan du läsa om de pressetiska reglerna som DN följer. Hit kan du vända dig om du har synpunkter på DN:s kvalitet eller om du anser att vi begått något misstag: ratta@dn.se Namnpubliceringarna i samband med #metoo och den stora mängden vittnesmål som publicerats anonymt har ritat om den medieetiska kartan, konstaterar medieetikforskaren Susanne Wigorts Yngvesson. - Publiceringen har legitimerat och förstärkt kampanjerna och överlåtit på mig som mediekonsument att avgöra om det som berättas är sant eller inte

Pressetik - så jobbar Aftonbladet Aftonblade

 1. Etiska regler för press, radio och tv. De pressetiska reglerna skall i första hand ses som tumregler och riktlinjer för en ansvarsfull publiceringspolitik inom media. De pressetiska reglerna syftar till att ge enskilda personer ett skydd mot skador av vad som kan upplevas som orättfärdig publicering
 2. Pressetiska regler Press, radio och tv skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet
 3. st fyra kvinnor som anklagat honom för våldtäkt. Däremot namnpubliceras Martin Timell och anklagas för att vara ett svin. Finns det någon logik i detta? I framtiden får nog mediecheferna svårt att hänvisa till sin pressetiska regler
 4. De pressetiska reglerna är inte förenliga med hur dagens verklighetsbaserade tv-program är utformade, heter det i en artikel på dagens DN Debatt undertecknad av fyra personer, däribland Barnombudsmannen Fredrik Malmberg och ordföranden i Svenska barnläkarföreningen, Margareta Blennow

Vad händer med de pressetiska reglerna? Som journalist finns det naturligt lagar och föreskrifter om hur denne ska agera i olika situationer, precis som det gör i alla yrkesgrupper. Det som dock är heligast i journalistkåren är Spelreglerna för press, radio och tv (Pressens Samarbetsnämnd) Läsartext: Vi måste förhålla oss till de pressetiska reglerna. Pia Rehnquist. Hej Ann, och tack för ditt brev pressetiska reglerna då de skrivit om den 35 årig mannen som gripits och misstänkts för mordet på utrikesminister Anna Lindh i september 2003. Studien baseras på en innehållsanalys av tidningsartiklar skrivna av två kvällstidningar och två dagstidningar unde Denna lektion handlar om pressetik.. Pressen har när det gäller pressetik byggt upp sitt eget regelsystem, s.k. pressetiska regler. Man har i anslutning till detta, för att kontrollera att tidningarna följer dessa regler, inrättat Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (POn). När du är klar med denna lektion ska du kunna de pressetiska reglerna och hur. De pressetiska reglerna - ett snömos. Att den som angrips ska ha rätt till genmäle i samma artikel torde vara den av de pressetiska reglerna som det mest sällan bryts mot. Det måste erkännas. Så, det finns nog anledning att tvivla på att den som bryter mot denna regel verkligen är riktig journalist

De pressetiska reglerna handlar om att upprätthålla journalistkårens yrkesetik, bland annat ska en journalist låta flera sidor av historien komma fram, rapportera utan att ta ställning och. Tryckfrihet och pressetiska regler. Vad som får tryckas i pressen är reglerat i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av de fyra grundlagarna. Förutom TF finns det även frivilliga regler som tidningarna gemensamt kommit överens om att följa, de pressetiska reglerna De pressetiska reglerna som svenska medier har att förhålla sig till fäster stor vikt vid skyddet av den enskilde personen. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada.

De pressetiska reglerna tenderar att skydda brottslingar. En liten elit i tidningsvärlden bestämmer vad som ska skrivas och är därför inte fri. Den är odemokratisk och resultatet blir att man många gånger skyddar brottslingar indirekt med denna pressetik De övergripande ramarna för SVT:s nyhetsförmedling beslutas av riksdagen. Vi väljer oberoende vad vi publicerar, och hur materialet utformas. För tidningar finns de pressetiska reglerna, medan SVT och SR har public service-uppdragen att leva upp till Pressetiska regler. De pressetiska reglerna uppmanar också till korrekta nyheter, inklusive att löpsedlar, rubriker och ingresser ska ha täckning i texten. Uppgifter från exempelvis anonyma källor eller andra tidningar får inte övervärderas utan bör kontrolleras Redogör för de pressetiska reglerna. Vad sker om en tidning eller TV-kanal bryter mot de pressetiska reglerna? Vad innebär begreppet allmänintresse? Hur kan allmänintresset påverka en tidnings beslut när det kommer till att publicera namn och bild på personer? Vad är yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen

Vidare påpekar de pressetiska reglerna i punkt 5 att Felaktig sakuppgift skall rättas. Efter sökande hittade jag inget som tyder på att varken DN eller Expressen korrigerade sin tidigare falska Sandviken-nyhet där de dessutom bad om ursäkt för deras inskränkning av punkt 2 i de pressetiska reglerna. Att inte korrigera är i si Utdrag ut de pressetiska reglerna. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjupersoner. Upplys den intervjuade om huruvida samtal och annat material är avsett för publicering. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges Tagg: pressetiska regler. Dags att läsa på om självmord. Här finns även de pressetiska reglerna för vad som gäller vid rapportering av självmord. Det går att rapportera om självmord på ett professionellt sätt som leder till informationsspridning och minskning av tabu

Bortfall i Elitkampen – nio återstår · Travronden

Häxprocesser av ngt slag skall inte vara möjliga att driva 2012 om vi hade media som följde de pressetiska reglerna! Inte ens mot en man. T Lindholm 17 januari, 2012 at 22:44 En intressant programpunkt i Skavlan om den Tyska och den Svenska Median som Anna Hövenmark har på sin Plogg:. Pressetiska regler Av Erika Åberg , 30 april 2010 kl 10:50 , 4 kommentarer 2 Efter mitt förra inlägg har en åsikt kommit fram där en person anser att jag förespråkar censur och personen menar att yttrandefriheten är fundamental i en rättstat och i fri press, vilken jag skulle motarbeta Men av pressetiska skäl, eller på grund av källskydd, väljer vi att vara försiktiga med namnpubliceringar eller utpekande detaljer för att undvika att människor utsätts för publicitetsskada. Om intervjupersoner anser att vi inte följt de pressetiska reglerna kan de anmäla publiceringen i SvD till Allmänhetens Pressombudman Etiska regler för publicistisk verksamhet i någon form har funnits sedan 1923 och ständigt varit föremål för utveckling och bearbetning. Spelregler för press, tv, radio, som de etiska reglerna heter, kom ut i sin senaste revidering 2010. Du kan läsa mer om reglerna på sajten för Allmänhetens pressombudsman I de pressetiska reglerna står följande om (bland annat) etnicitet: Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande..

Nu kan allmänheten vända sig till pressombudsmannen för att pröva om Nyheter Idag bryter mot de pressetiska reglerna. Vid en fällning ska Nyheter Idag publicera fällningen i sin helhet samt betala en avgift om 13 000 kronor. Det är frivilligt att ansluta sig till det pressetiska systemet för nättidningar De pressetiska reglerna syftar till att ge den enskilde ett skydd mot publicitetsskador utöver det som lagen erbjuder. Reglerna anvisar tidningarna att undvika uppgifter om enskildas privatliv, som saknar uppenbart allmänintresse. Behörigt utrymme ska ges åt rättelser och genmälen De pressetiska reglerna finns av en anledning och skall följas. Problemet är när de tillämpas selektivt. Enligt de regler som beskrives ovan i artikeln borde tex inte Anders Borgs namn offentliggjorts. Detta gör att många människor med all rätta misstänker att Aftonbladet, eller för den delen övrig media håller sin skribent om ryggen

Ett exempel på brott mot de pressetiska reglerna får man nog säga att man begick när man gick ut med namnet på serieskytten i Malmö, Peter Magns. Det du skriver, att man har etniska regler, är iofs också sant. Man nämner aldrig en gärningsmans ursprung, såvida han inte är pursvensk De pressetiska reglerna säger tydligt: Var försiktig med namn. Vår huvudregel är därför att vi inte publicerar namn eller bild på misstänkta eller dömda brottslingar utom i undantagsfall och då kräver etiken att vi noga överväger de negativa konsekvenserna för den individ det handlar om De pressetiska reglerna gäller bara periodiska skrifter (1 § instruktionen för PO). En ännu snävare begränsning antyds i 1 § av POn:s stadgar där det heter att nämnden prövar ärenden som gäller tillämpningen av god publi cistisk sed rörande all periodisk press som tillhandahålles allmänheten genom abonnemang eller lösnummerförsäljning eller som på annat sätt är.

Christoph Andersson frågar Nya Tider

Pressetik T

 1. a texter påstod de samtidigt att texten baserades på rykte
 2. De pressetiska reglerna om bildmanipulering, se punkt 12 Möjligheten till bildmanipulering påverkar inte bara bilders trovärdighet utan bidrar också till att utseendeideal förändras. Även om vi kan vara medvetna om att reklambilder är retuscherade och redigerade, så förmedlar de intrycket att man skulle kunna se ut som personerna i reklamen, trots att det många gånger är fysiskt.
 3. Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet

Yrkesetiska regler Journalistförbunde

 1. Förutom att följa lagen och de pressetiska reglerna arbetar vi i enlighet med journalistisk praxis, där graden av bedömt allmänintresse, källkritik och faktagranskning är viktiga grundpelare. Detta är ett antal punkter vi förhåller oss till i vårt dagliga arbete. Vi vill vara så nära vår publik som möjligt
 2. Vårt publicistiska arbete skyddas av yttrandefrihetsgrundlagar. Vi arbetar enligt de pressetiska reglerna och granskas av både lagstiftare och självsanerande system. Vi skyddar alltid våra källor. Läs mer: Det här är TV4 och C Mor
 3. Det finns pressetiska regler och dessa måste väl även Hallandsposten följa. Vi på Hallandsposten är helt trygga med att vi ligger rätt i förhållande till de pressetiska reglerna när det gäller rapporteringen om Jan Widikson. Viveka Hedbjörk. chefredaktör och ansvarig utgivare. Mattias Karlsson
 4. Enligt uppgifter till Resumé väljer Riksdagens talman Urban Ahlin (S) att PO-anmäla Dagens Nyheter efter tidningens granskning av honom. DN:s chefredaktör Peter Wolodarski vill med hänvisning till de pressetiska reglerna inte uttala sig om ärendet

Video: Publicitetsreglerna - Mediekompas

De pressetiska reglerna räcker Nyheter Expresse

Om de finner att reglerna brutits får mediet betala en bötessumma och tvingas publicera beslutet i sin kanal. Här är några av de pressetiska regler som behandlar partiskhet: 1.1 redogöra för de pressetiska reglerna samt diskutera och kritiskt granska olika moraliska ställningstaganden som medieproducent; beskriva och problematisera idrottens påverkan och roll i medierna samt genomföra och redogöra för mediestrategisk planerin

De pressetiska reglerna tas inte på allvar - Dagens Medi

 1. 2003 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor) Student thesis Abstract [sv] Syftet med den här studien är att genom de pressetiska reglerna analysera om och hur de fyra tidningarna, Aftonbladet, Expressen, Göteborgs Posten och Hallandsposten, följt reglerna i sin rapportering om styckmordet på Marcus Norén
 2. Här är de högerextrema medierna som vill ha stöd från
 3. Fakta: Etiska regler för medieproducenter - Statens medierå
Bonnie och Bengtsson hela vägen: "Inte jättechockad"Göra om, göra rätt" · senaste nyheterna på TravrondenInställt i Göteborg efter nattens regnoväder · senasteVärmlandshopp struken · senaste nyheterna på Travronden
 • Vind från sahara.
 • How to use x ray texture pack.
 • Leksandsdörren mon.
 • Äppelmos med rönnbär.
 • The point shopping mall.
 • Yamato sister ship.
 • Krossade löss i smink.
 • Pipor flashback.
 • Biltema grimma.
 • Mustersatzung verein sachsen.
 • Postmodern art.
 • Borås camping stänger.
 • Tåg europa pensionär.
 • Filifjonkan muminmugg.
 • Super mario.
 • Shuffle dance girl.
 • Guyana reise.
 • Dating com free credits.
 • Bild in comic umwandeln freeware.
 • Extra mjällby chark.
 • Old german language.
 • Klädöverdrag clas ohlson.
 • Garnet stone svenska.
 • Roliga fiskebilder.
 • Bentayga onyx edition.
 • Dior homme kicks.
 • Markstridsreglemente 1.
 • Zumba ängelholm.
 • Tandhygienist lön 2017.
 • Sportaffär borlänge.
 • Farfarstugan övralid öppettider.
 • Simpsons season 29.
 • Verdienst selbständiger rechtsanwalt.
 • 12x1 75.
 • Gratis frågesport på svenska.
 • Hur snabbt färdas ljud i vatten.
 • Köra bil i italien.
 • Unser erstes mal.
 • Sabbat bröd.
 • Swedbank robur access usa.
 • Svenska nyheter svt.