Home

M.fl. förkortning

Vad står M.FL. för?. Gratis sökmotortjänst för förkortningar. Ett förkortningslexikon på internet. Förkortningar. Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori. Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige Engelsk översättning av 'm.fl.' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Förkortningen för ´med flera´ ska skrivas m.fl. och inte m.f.l. eller på något annat sätt. Det finns även ett fåtal tillfällen där kolon används, till exempel S:t för Sankt. En förkortning ska inte påbörjas med stor bokstav, såvida den inte alltid skrivs med versal

Vad betyder Eu m.fl förkortningar. Fråga 1. Vad är EU? EU är en förkortning för Europeiska unionen. Det är en organisation som idag består av 25 europeiska länder, däribland Sverige. Inom EU samarbetar länderna om ekonomi, om utrikespolitik och om polis- och domstolsfrågor Det blir en signal till läsaren att man har använt en förkortning och gör att man undviker missförstånd när man använder ovanliga förkortningar eller när förkortningarna i sin tur betyder något annat. t.o.m. (er) kronor m. fl. med flera min. 1) minut, 2) minimum m.m. med mera mn (miljon(er) mnkr miljon(er) kronor mom. moment mån Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. AvgF. Avgiftsförordning (1992:191) AvPL. Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. AvrL. Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. AvrL. Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. BegrF. Begravningsförordning (1990. Svenska förkortningar - en lista Massa ovanliga och vanliga svenska förkortningar. Här listar vi svenska förkortningar som är både ovanliga och vanliga. Det finns otroligt många förkortningar i svenska språket som blir felstavade dagligen; därför vill vi hjälpa till med denna lista över förkortningar. a.a. ad acta, till handlingarn Förkortningar. Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden. De kursiverade för­kortningarna är i regel fack­språks­beteckningar. För teckenförklaring se nederst på sidan

Vad står M.FL. för? - Förkortning.s

 1. Ingen egentlig förkortning i språklig mening, eftersom sic är ett helt ord, men det är alltså en förkortad fras. Förkortas ibland ytterligare till endast ett utropstecken inom parentes: (!) Måttenheter. Se lista över förkortningar för måttenheter. Språk. Notera att.
 2. Allmänna bestämmelser. 1 § I denna förordning ges föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl. i anslutning till lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2005:16). 2 § Bestämmelser om avgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel finns i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar
 3. Den svenska motsvarigheten är m. fl. Exempel (Jansson et al. 2010) ibid. Förkortning av det latinska ibidem som betyder på samma ställe. Kan användas om du citerar eller refererar till samma referens flera gånger i ett stycke och inte vill upprepa den
 4. Svenska: ·förkortning för med mera; och annat liknande I ordboken finns substantiv, verb, adjektiv m.m. Varianter: m m, m. m. Jämför: m.fl., o.dyl., o.s.

Om det finns tre eller fler författare till samma publikation skriver du bara det första namnet och m.fl. eller et al. i texthänvisningen, (Eriksson m.fl. 2011), (Winch et al. 2011). M.fl.är en förkortning för med flera och et al. är en förkortning för et alii som betyder och andra m.fl. översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk FÖRKORTNINGAR Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden. De kursiverade förkortningarna är i regel fackspråksbeteckningar CNG är en förkortning för komprimerad gas som används bl.a. för beskriva typ av fordonsgas. koldioxid, m.fl. EN14214 EN14214 är en europeisk standard som specificerar krav på en drivmedel som baseras på FAME (fettsyrametylestrar) som är avsedda att användas som fordonsdrivmedel Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. [1] Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym. [2 Konventioner. Följande grundregler gäller förkortningar i.

Swedish: ·and others, etc.; Abbreviation of med flera. som däggdjur räknas hundar, kor, katter m.fl. as mammals count dogs, cows, cats and other Språkguide kap 14 58 S:t, S:ta Sankt, Sankta t.ex. till exempel tel., tfn telefon t.o.m. till och med (skrivs helst ut om det har betydelsen rent av) tr. 1) trappa 2) tryckt trpt transport (i räkenskaper) t.v. 1) till vänster, 2) tills vidare u.a. utan anmärkning uppl. upplaga vard. vardaglig; vardag v.g. var god v.g.v. var god vänd Intill siffror kan följande förkortningar användas

M.FL. - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexiko

Förkortningar. Förkortningar är en hjälp för skribenten, men knappast för läsaren. m.fl. med flera mg miligram MHz megahertz milj. miljoner min minut min. minimum m.m. med mera mm milimeter mm2 kvadratmilimeter mm3 kubikmillimeter mom. moment mr mister mrs. Lag (2010:1847) om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2010:1847; Förarbeten Rskr. 2010/11:80, Prop. 2009/10:242, Bet. 2010/11:CU5 Omfattning ändr. 1 § Ikraftträder 2011-01-0 Lista över Förkortningar och Koder som används frekvent. « skrivet: Juni 04, 2013, 09:44:03 » Alla nedanstående är vanliga förkortningar/koder som används av banker, inkassobolag, Kronofogden m.fl. - Vi kommer uppdatera listan regelbundet och har du tips om något som fattas på listan så skicka oss PM Fackliga förkortningar. A AB. Allmänna bestämmelser - kommun och region. AGS-KL. Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och regioner, församlingar m.fl. AKAP-KL. Pensionsavtal för kommunal sektor för födda 1986 eller senare. Trädde i kraft 1 januari 2014

Vanliga förkortningar i svenskan och regler kring användnin

 1. Hur lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. förkortas. 2017-12-18 i KÖPRÄTT. FRÅGA Hej.Hur förkortas Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. SVAR. Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga
 2. Svenska Pistolskytteförbundet . SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna
 3. FÖRKORTNINGAR. En förkortning är en kort form av ett ord eller en fras. Förkortningar används för att öka tydlighet och läsbarhet, men samtidigt ska du använda dem sparsamt. När du ska använda en förkortning skriver du första gången ut ordet/begreppet i löpande text med förkortningen i parentes
 4. asylsökande m.fl. Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 12 a § Om Migrationsverket begär det ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att verkställ
 5. Förteckning över fibervarumärken och -grupp-namn, iso-koder och andra förkortningar för konstfibrer och oorganiska fibrer, bondad duk m m. polyvinylalkohol- eller vinylal-, trivinylfibrer m fl. f = filament. st = stapelfibrer. Varumärke, gruppnamn,.

SVAR. Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. förkortas AvbetKL.. Hoppas du fått svar på din fråga FÖRKORTNINGAR FÖR VAPENBETECKNINGAR OBSERVERA att listan inte är någon förteckning över godkända vapen utan endast en hjälp för vapenkontrollanter m. fl. vid tävlingar. Alla vapen skall uppfylla kraven i SHB för respektive vapengrupp A-vapen

Förkortningar av ord som inte har direkt anknytning till släktforskning har dock uteslutits ur listan nedan, exempelvis m.fl. (med flera) och kand (kandidat). Förslag till nya förkortningar. Förkortning Ord eller titel SDB5: Sveriges dödbok 1901-2009 (DVD-skiva) RM Förkortningar för vapenbeteckningar. Hardballer m fl A-70, A-90, A100 m fl 1911A1 92 B, 92 FS, M9 m fl 96 FS m fl PO18 M-5, Storm M-5, Storm M-5, Storm 1911 1911 1911 1911 Government 1911A1 m fl Gold Cup m fl 75, 85, 100 m fl 75 m fl Scoremaster m fl B9R, FP9 m fl 1900, 1910, 192

Vad betyder Eu m.fl förkortningar - Kungsbackaforu

jag använder knappt förkortningar, stör mej på såna. Men den jag använder mest är iaf = i alla fall och så klart alla andra förkortningar jag använder annars när jag skriver t ex, osv, etc, bvc m fl ja, ni förstår kanske! någon som vet vad ftw står för? Emmixe­n Förkortningar Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori. Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige Förkortningar av måttenheter används tillsammans med siffror och böjs inte. Exempel på måttenheter som kan förekomma i en journalanteckning: cm - centimeter, mg - milligram, kg - kilogram Vedertagna förkortningar Det finns några förkortningar som är mycket vanliga och som man räknar med att de flesta människor i Sverige känner till

Pennan & Svärdet är Sveriges största upplevelseklubb för militärhistoriskt intresserade. Det kostnadsfria medlemskapet ger dig det absolut bästa inom militärhistoria i form av film, böcker, resor m.m. Pennan & Svärdet drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB), en stiftelse som varje månad producerar exklusiva böcker till upplevelseklubbens medlemmar Prickade linjer användas ibland på ritningar för att visa en byggnadsdel eller inredningsdetalj som inte ingår i entreprenaden men som man skall förbereda plats och/eller installationer för så att den som flyttar in enkelt kan komplettera 8 Förkortningar 51 8.1 Förkorta inte i onödan 51 8.2 Vanliga förkortningar i löpande text 52 8.3 Förkortningar intill siffror 53 8.4 Måttenheter 53 8.5 Avbrytningar bör markeras med punkt 54 8.6 Sammandragningar har inte punkt 54 8.7 Initialförkortningar 55 8.8 Är förkortningen t-ord eller Förkortningar på svenska (Swedish abbreviations) Posted by Katja on Jun 9, 2012 in Swedish Language The other day I was thinking about abbreviations and thought it might be helpful to learn some. There are hundreds more but these are probably a good start and will make everyday life in Sweden a whole lot easier

förkortningar som de flesta är vana vid bl.a., dvs., etc., fr.o.m., m.fl., m.m. osv. och t.ex. Det finns en annan typ av förkortningar och det gäller specialuttryck och benämningar i facktext och där vissa benämningar kan upprepas ett flertal gånger och då det är prak Här uppstod vanliga förkortningar som LOL, OMG och WTF. Men också alla svengelska benämningar, som att faila, adda, joina, lagga m fl. Det kan vara både grabbigt och sexistiskt, faktum är att hat mot tjejer inom gamingvärlden till och med har ett eget uttryck kallat Rage Kontrollera förkortningarna! I vetenskaplig text används förkortningar främst i källhänvisningar, fotnoter, parenteser och tabeller. I den löpande texten rekommenderas inte förkortningar, ifall det inte är fråga om en term. Om du använder förkortningar ska de förklaras, antingen i själva texten eller i en förkortningslista. Om ordet som förkortas bryts av, sätts punkt: t.ex. Här är en lista på förkortningar, hur dom skrivs och vad dom betyder. alt. -alternativt ang. -angående anm. -anmärkning art. -artikeln ASAP -engelska: as soon as possible (så snart som möjligt) avd. -avdelning avl. -avlidne betr. -beträffande bg -bankgiro bh -bysthållare bil. -bilaga bl.a. -bland annat eller bland andra b la -bland annat eller bland andra b.v.s.a. -billigare vid. Förkortning för renslucka, öppningsbar lucka på ledning, nyttjas för rensning och inspektion. Rörinspektion. Ett samlingsnamn för alla enheter som ansluter mot avloppet t.ex. tvättställ, toalettstolar och brunnar m.fl. Servisledning

Svenska förkortningar - en övning gjord av CangesBowie på Glosor.eu. 1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. 2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem. 3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Departement Justitiedepartementet L7 Utfärdad 1994-03-30 Ändring införd SFS 1994:137 i lydelse enligt SFS 2018:34 Förkortningar _____ 24. 1 1. Inledning till referenshantering När man Därefter i resten av texten ange första författaren följt av et al. eller m.fl. Willman et al. (2006) beskriver (Willman et al., 2006). 3 Undantag: när två referenser med samma årtal får samma förkortning

Panzerfredrik - min tillvaro i miniatyr

Förkortningar. Bokföring & redovisning. Sambandet mellan redovisning och beskattning. Redovisning och inkomstbeskattning. Redovisning och mervärdesskatt. Ingående mervärdesskatt för staten och kommunerna m.fl. Kompensation till statliga myndigheter. Ersättning till kommuner och regioner m.fl. Jämkning av ingående skatt - guiden till Sveriges tåg och järnvägar. Översikt över alla bolag med persontrafik. Museijärnvägar och dressinbanor. Alla lok, motorvagnar och personvagnar i trafik m. fl.). Samtidigt vann det utbredning äfven i Tyskland, där flera medlemmar af familjen Haid under 1700-talet utförde en mängd m. fl., förkortning för med flera. m. f. p., på recept förkortning för lat. misce, fiat pulvis, blanda, så att det blir (ett likartadt) pulver. Mfumbiro PTFE är en högkristallin, termoplastisk högkvalificerad polymer för mycket höga krav. Fluorplast är ett samlingsnamn för en rad plaster som innehåller fluor. PTFE kan fås med glasinblandning för att öka formstabillitet och slitstyrka. Hit hör PTFE, PVF, PVDF, PCTFE, ECTFE m.fl. Kemisk beteckning: Polytetrafluoreten . Förkortning: PTF

Förkortningar - skrivregler 2

Vore trevligt om någon kunde skriva ner de förkortningar som ni frekvent använder er av, så som SMI, MT m.fl. /Ska snart börja jobba 31 maj, 2006 kl. 18:33 #2935 Tänker då på sådant som k:a för kyrka, C för centrum, sjh för sjukhus, stn för station, ind.omr. för industriområde, IP för idrottsplats, S:t/S:ta för Sankt/Sankta, Sv. för Sverige/Svenskt m.fl. förkortningar som var vanligt förekommande förr. T.o.m. burken rättstavningsprogram markerar numera ofta förkortningar och frågar om man inte ska skriva ut i klartext istället Förkortning Klartext; a.a. ad acta, till handlingarna: a.a. anfört arbete (i fotnoter) A.D. latin Anno Domini, I Herrens år = e.Kr. ADV: Alvedon, dricka och vil Nationalencycklopedin anger labb, labbet i bestämd form, används sedan 1962.. Såhär skriver DN som besvarar språkfrågor i samråd med Språkrådet : Vi rekommenderar labb med två b.Ordet, som ursprungligen var en förkortning för laboratorium, bör skrivas labb, eftersom det numera fungerar som ett eget ord med egen böjning: labbet, flera labb, de där labben Några förkortningar som är vanliga i källhänvisningar: a.a. - anfört arbete. Det används när samma källa (bok eller artikel) åberopats i föregående källhänvisning. a.a. s. - är en förkortning för Anfört arbete sidan. ed. - editor, redaktör på svenska, förkortas red. et al. - med flera, förkortas även m.fl.

Förkortningar Rättslig vägledning Skatteverke

Linjer på ritningar . Ritningar förtydligas genom att användning av olika typer av linjer för olika saker: En heldragen linje betecknar ofta en kontur som är synlig i den aktuella vyn Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands-ting, församlingar m.fl. ATL Arbetstidslag FörL Föräldraledighetslag HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LAS Lag om anställningsskyd Grundregeln är att inte använda förkortningar i onödan, och de bör i princip undvikas i löptext. Vill du förkorta så använd bara de vanligaste förkortningarna: t.ex., m.fl., bl.a., osv. Initialförkortningar. Det finns många initialförkortningar som är etablerade och som kan användas om de är kända för läsaren Förkortningar sparar tid för dig som skribent, men försvårar för läsaren. Använd bara förkortningar när utrymmet är begränsat, till exempel i en tabell. Använd aldrig förkortningar som du använder internt på arbetsplatsen, till exempel MAS, USK eller KS. Avsluta inte ditt mejl med en förkortning

KAPITEL 10 • ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 489 10. Ordlista och förkortningar Androgener Manliga könshormoner Aterosklerosis En typ av arterioskleros dvs åderförkalkning Biverkan, Oönskad effekt av läkemedel/annan behandlingsmetod biverkning BMI Body Mass Index. Vikt(kg)/längd(m)2 Blindning Åtgärder för att hemlighålla vissa centrala omständigheter i e 7 § Särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnas för kostnader som uppstår på grund av särskilda behov. Det särskilda bidraget får avse kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring, t.ex. kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning och spädbarnsutrustning Anmärkning: Förkortning Tub (Tub1 m.fl.) används av som förkortning av tunnelbana ur trafikal och säkerhetsmässig synpunkt (Tri, Trafiksäkerhetsinstruktioner). Förkortningen TB (TB1 m.fl.) används på infrastrukturritningar för spår, el, signal och tele

Fråga: Jag undrar hur den latinska förkortningen et al. kan böjas i genitiv i en svensk text. Blir det Svensson et als studie?. Svar: Et al. är en förkortning för et alia och betyder 'och andra'. Språkrådet i Sverige anser dock att uttrycket helst inte ska användas i svenska texter eftersom vi har det goda svenska alternativet m.fl.I genitiv blir det då Svensson m.fl.:s studie MoB / m.fl. Pågående SAM- Plan o Bygg Underlag till naturvårdsprogrammet finns Kommunen ska medverka till att de redan kända, mest värdefulla vattendragen och sjöarna i kommunen skyddas i enlighet med vad som kommer att framgå i naturvårdsprogrammet. MoB / m.fl. 2010 LoU / SAM- Plan o Bygg Underlag till naturvårdsprogrammet finn Förkortningarna fastställs av Transportstyrelsen. På hemsidan Tydal.nu finns en databas med alla trafikplatser och deras förkortningar. Trafikplatsernas förkortningar kan ses till exempel på signaler utmed banan och kan alltså vara ett bra sätt att ta reda på var man befinner sig > ifall förkortningen slutar med sista bokstaven ingen punkt, annars punkt. > > Värre är det med flerordsförkortningar. Nuförtiden skriver jag nog mfl. > eller osv. men det hade inte dugt i skolan. Osv. eller o.s.v. är de standardiserade och rekommenderade förkortningarna för och så vidare, men med flera förkortas m.fl Vid vissa förkortningar. Vid viss förkortningar kan man använda kolon för att markera att bokstäver saknas. S:t / sankt, sankta Vi gifte oss i S:t Petri kyrkan i Malmö. c:a / cirka Han är c:a 2 meter lång. k:a / kyrka De har börjat renovera Södervidinge k:a. n:a / norra Olle bodde i den n:a byggnaden. s:a / södra S:a Sandby ligger.

Förkortningar mm i Sveriges Ortnamn Del Härad/mm Utgivningsår 1 Inledning 1984 2 Fryksdals härad 1923 3 Färnebo härad 1934 4 Gillbergs härad 1922 5 Grums härad 1926 6 Jösse härad 1942 7 Karlstads Konsttermen förkortning hittas på förkortning (måleri) För det heraldiska begreppet förkortning, se heraldisk förkortning. Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym Kan appliceras på stål, zink, aluminium samt gjutgods m.fl. Förbehandlas i sprutprocesser, ED appliceras genom doppning och pulver med sprutning. Korrosionsprestanda. Uppfyller VOLVO STD 121-0001 / Y600-3 - Y600-4 samt Scania 4111-B3-PP - 4111-D3-PP. Utseend

Svenska förkortningar Lista på vanliga förkortninga

Svenska förkortningar Utskrivbar övning från Glosor. eu Instruktioner Vik här 1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. 2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem. 3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att.. förkortningar - en övning gjord av monkey4 på Glosor.eu. 1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. 2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem. 3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger förkortning, ordningsnummer och sida: 4 52 Prop. 2006/07:13 s. 103. 33 KU 1975/76:5 s. 21. 34 . SOU 1984:61 s. 97. 2.2.5 Hur du hänvisar till förordning och direktiv i en fotnot Gällande förordning eller direktiv kan dessa ha två former: fullständig eller förkortad. I texten skriver du de metakognition. meʹtakognition, metalärande, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den. Det handlar således om att vara medveten om sitt eget (41 av 289 ord

Förkortningar SAO

Köp online Västerås Folkets hus. (423291050) Vykort och bilder från Västmanland • Avslutad 20 okt 21:32. Skick: Begagnad Fri Frakt Auktion • Tradera.co Förkortningar för vapenbeteckningar A-vapen. Fabrikat Modell Kaliber Förkortning RHB AMT AMT AMT AMT Astra Auto-Ordnance On Duty Bulls Eye Target Javelina Hardballer m fl A-70, A-90, A100 m fl 1911A1 9 mm .40 10 mm .45 9 mm .45 AMT9 AMT40 AMT10 AMT45 As9 AO45 A3 A3 A3 A3 A3 A3 Beretta Beretta Bernardelli BUL BUL BUL 92 B, 92 FS, M9 m fl 96. Förkortningar följande regler: Fras Svenska Engelska med flera m.fl. et al. redaktör Red. Ed./Eds. sidan/sidorna s. p./pp. till exempel t.ex. e.g. upplaga uppl. ed. utan år u.å. n.d. Exempel på referatmarkörer hela citatet som bör vara minst 40 ord. Lägg märke till att du inte ska använd ¾ Skriv ut efternamnet på första författaren och därefter et al. eller m.fl. i din referenshänvisning. ¾ I referenslistan skriver du ut de sex först nämnda författarnas namn och sedan et al. eller m.fl. om det finns fler än 6 författare. ¾ Tänk på att vara konsekvent och använda samma förkortning genom hela arbetet Tänker på förkortningar som t. ex RPG, FPS och så vidare. Nu vet jag vad dessa står för, men det finns ju massa fler. co-po t. ex, vad står det för? Nämn gärna alla förkortningar ni använder så att det blir lättare att följa med. Canon 70-200 f/2.8 m.fl.

Lista över förkortningar - Wikipedi

 1. Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk; AvbetKL: Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.-Juridik: Svensk
 2. [ 720 ] Förkortningarnas betydelse. A. — Anrep, Svenska adelns ättartaflor och Svenska släktboken. adj. — adjunkt, adjungerad. adjut. — adjutant
 3. [äldre förkortning.] Lindgrens gränsk. = Charta öfver Förenade Riksgräntzen emillan Swerige och Norige uti Provincien Wermeland, Som tillika utwisar begge Rikens Praetentions Lineer huru de wid gräntzemätningen åhr 1739 äro uptagne, Samt Project Lineerne uti hwarje Twist; men nu Sedermera wid. Gräntzemötet uti Strömstad Anno 1749 afgiorde, och af underteknad förfärdigad Laurent.
 4. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands­ ting, församlingar m.fl. ATL Arbetstidslag FörL Föräldraledighetslag HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m
GLA (gammalinolensyra) - Information om EPA, GLA i oljor osv

Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m

Referera i text enligt SLU-Harvard Externwebbe

 1. Särskilt räknar de upp förkortningar som etc., o.s.v., m.fl. — n.b. utan extra punkt efter m.fl. Å andra sidan räddade jag NE:s heder genom att ta bort fetskrivet komma. Öppna bara om du fyllt 24 och är i målsmans sällskap. Spoiler spp., förkortning för species (plur.), dvs. arter
 2. Fackliga förkortningar. Som ombud kommer du att stöta på och använda många fackliga och förbunds­interna förkortningar. Dessa är inte alltid är så lätta att förstå för den som inte är insatt i fackligt arbete. Även ett rutinerat ombud går ibland bet. Här har du förklaringar och länkar till mer information
 3. Boktitlar och namn på tidskrifter kursiveras (dock ej förkortningar, t.ex. SvD, DN m.fl.) Radiostationer och nyhetsbyråer skrivs med rak stil. Punkter i samband med citattecken sätts enligt följande regler: Punkt efter citattecknet när citatet endast utgör en del av hela meningen,.
 4. fintrådig (PTFE, FEP m fl) (<0,1 mm) U Cellpolyolefin Utan hölje Brandhärdig kabel (se avsnitt 6, Krav) V Vattenblockering W Metallmantel, rillad X Ovalt tvärsnitt Icke väderbeständig kabel Y Väderbeständig kabel Z Spinnsledare Skärm av kopparband Typbeteckningar för metallisk telekabel och optokabel Tabell 2 Utdrag ur SS 424 16 75, utg
 5. Förkortningen används efter vetenskapligt namn för att markera att namnet förkastats och inte får användas. Slutledet släktet är inte bara klart och entydigt utan har också, av språkvårdare, myndigheter m fl, bedömts vara det mest generellt gångbara slutledet
För allehanda begrepp och rutiner inom GIS-världen

m.m. - Wiktionar

Inga andra förkortningar än sådana som är allmänt vedertagna bör få användas. Men dessa bör användas i desto större utsträckning. Just därför blir man nästan upprörd, när en skolyngling fått bock i kanten på en uppsats, därför att han använt sig av en förkortning felaktigt. Ynglingen hade skrivit: Den som alltid varit frisk, vet inte vad dvs. att vara sjuk Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) (SFS 1994:137) Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) Lag om god man för ensamkommande barn (SFS 2005:429 Identifiering asylsökande m fl Vilken vård gäller för asylsökande m fl Avgifter sluten vård - Avgiftshandboken Avgifter öppen vård Därför är de fullständiga namnen ibland underordnade förkortningar, s k trivialnamn eller remissord. I analysförteckningen upptas de system (blod,. Förkortningar. Till förkortningar av substantiv fogas vid behov plural‑ och genitivändelsen efter kolon (exempel: avh:ar = avhandlingar) såvida förkortningen inte då väcker löje (exempel: bil:or). Plural- eller neutrumändelse fogas aldrig till förkortning för adjektiv Juridisk ordlista - I allt om juridiks juridiska ordlista hittar du snabb och enkel en förklaring av de vanligast juridiska uttrycken och vad dom egentligen heter

Förteckning över i underlaget använda förkortningar, akronymer och förklaringar till dessa samt källförteckning 1. Akronymer respektive förkortningar Akronym/ förkortning Uttytt begrepp/ord Fö2003/93/EPS m fl. Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarsmakte Besöksförbud och begränsningar för medföljare 03 april 2020, 08:53. För att minska smittspridning råder besöksförbud på Karolinska (utom för vårdnadshavare) Ett fåtal mycket vanliga förkortningar går alltid bra att använda, heter det i Svenska skrivregler. De bör heller inte användas i onödan och skribenten bör hålla sig till etablerade förkortningar. Den som använder ovanliga förkortningar bör vid första tillfället också skriva ut det fullständiga uttrycket.Men om syftet faktiskt är att förvirra

Stämplar och Signaturer - Alingsås Keramik - Nila Keramik

Texthänvisningar - Referenser enligt Harvard KAU

OT.1 Hittade detta intressanta hur man skriver datum och årtal på brittisk-engelska vs. amerikansk-engelska: www.englishlessonsbrighton.co.uk How to write dates in British and American English Notera hur engelskan använder versaler för vissa begynnelsebokstäver i ord, där vi använder gemener i svenskan Amfetamin är ett centralstimulerande medel som tillverkas på kemisk väg. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar, men förekommer också som pulver vilket sniffas eller löses i vätska för att sedan intas via en injektionsspruta

m.fl. - Svenska-Engelska Ordbok - Glosb

Vad står OBS för i text Sammanfattningsvis är OBS en förkortning eller förkortning ord som definieras i enkla språk. Den här sidan illustrerar hur OBS används i meddelande-och chattforum, förutom sociala nätverksprogram som VK, Instagram, WhatsApp och Snapchat Förkortningar och termer. I referenserna används även en del förkortningar. Generellt gäller att du använder förkortningar på det språk som du skriver din uppsats på. Skriver du på svenska ska dina förkortningar vara svenska oavsett hur det ser ut i källorna Förkortningar ska användas med måtta och förnuft. Alltför många förkortningar i en och samma text gör den nämligen svårläst. Här är 4 korta förkortningsråd: - Om du förkortar ett namn eller en särskild företeelse, förklara då innebörden första gången inom parentes. Såhär: Jag tänkte prata om FILT (förkortningar i. JAS är en förkortning för beskärningsmånaderna juli, augusti och september. Då är det utmärkt - och ofta bättre - att körsbär (m fl Prunus utom hägg), lönn, magnolia, mullbär, näsduksträd, sibiriskt korkträd, snöflockbuske, tulpanträd och valnöt. Klätterväxter: Fembladig akebia (Akebia quinata), kiwi och.

Mysteriet Röda Grind – haningeDettners Blogg: Tävlingsrörelse på ett ben, testas bäst påURBRA Urmakeri - Service - Väggur - Bordsur - GolvurKulturarv Östergötland

Titel: Lista över Förkortningar och Koder som används frekvent. Skrivet av: intrumcleaner skrivet Juni 04, 2013, 09:44:03 Alla nedanstående är vanliga förkortningar/koder som används av banker, inkassobolag, Kronofogden m.fl. - Vi kommer uppdatera listan regelbundet och har du tips om något som fattas på listan så skicka oss PM Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now! Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu! This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs. förkortningar m. m Kcal: Förkortning för kilokalori som är ett mått på energi. En kilokalori (4,2 KJ) motsvarar den mängd värme som behövs för att värma upp 1 liter 15 gradigt vatten (Abrahamsson m.fl., 2006). KJ: Förkortning på kilojoule som är ett mått på energi. En kilojoule är det samma som 0,24 kilokalorier (Abrahamsson m.fl., 2006) MALMÖKONTORET STI Insustriplast, SE-213 75 Malmö Besöksadress Bronsyxegatan 6 Tele +46 40-671 51 50 HELSINGBORGSKONTORET STII ti l t SE25023H l i b B ök d Pi t l t 6 T l 4642256600 PTFE F ,5/20,!3T Följande uppgifter motsvarar vår kännedom i dagsläget och ska informera om våra produkter och des

 • Tonys diskus.
 • Vad är marianerna.
 • Slyrs caffee & lunchery.
 • Kirov.
 • Holden bilar.
 • Bravo gewinnspiel.
 • Nikon d3000 prisjakt.
 • Rm hälsa och fitness.
 • Myresjöhus umeå medarbetare.
 • Kristendomen gud.
 • Bayern singles.
 • University of wisconsin madison ranking.
 • Isabella canopy.
 • Vad är mekanikens gyllene regel.
 • Zusatzqualifizierung für lehrkräfte im orientierungskurs.
 • Bup globen.
 • Takskydd husvagn.
 • Palm & partners.
 • Fettlösliga mineraler.
 • Algebraiska uttryck och ekvationer.
 • Roggeskolan strängnäs.
 • Olycka sockenvägen.
 • Fransk artist man.
 • Smart mirror buy.
 • Eisenach sehenswürdigkeiten.
 • Galleri verkligen.
 • Watts dresses.
 • Tandläkare lindholmen göteborg.
 • Halloween dortmund westfalenhalle.
 • Villa libra spanien.
 • Ta av dig skorna låt.
 • Kost vid alzheimers.
 • Kaeser m50.
 • The hobbit 2.
 • Vhs kassetten verkaufen österreich.
 • Hårförlängning malmö.
 • Wellnessmasseur ausbildung nrw.
 • Anunturi matrimoniale sentimente.
 • Praktiska gymnasiet karlskrona personal.
 • Wochenende willingen angebote.
 • How to use gamecube controller on pc.